Lambertuskerk Wouw

 

 

Sint Lambertuskerk te Wouw, Noord Brabant, Nederland. (Torenplein 1 Wouw 4724 BX)

Wouw is een dorp in West-Brabant tussen Bergen op Zoom en Roosendaal.
In dit schitterend herstelde gebouw door Alphons Siebers (1953) en Wim van Dael, bevinden zich de beroemde
vroeg barokke beelden van Arthus Quellinus, Frans Hendrik Verbrugghen en Lodewijk Willemsens.

Het zijn de restanten van het fameuze koorgestoelte -1690- uit de Sint Bernardusabdij op de Schelde te Hemiksem bij Antwerpen. Het abdij terrein aan de Schelde bedroeg destijds 16 hectaren.
De Cisterciënzermonniken werden door de Fransen verdreven in 1794. De vermaarde koorbanken met de losstaande Cisterciënzerheiligen beelden uit hun abdij werden in Wouw geplaatst in 1827.
Het einde van de wereldoorlog in 1944 was rampzalig voor de Lambertuskerk in Wouw.
De kanunnikenbanken met twee rijen stoelen vielen ten prooi aan zinloze vernielzucht.
Uitgezonderd de Achttien Cisterciënzerbeelden en de 8 beelden der Deugden, ging alle kunst uit Hemiksem vlammend ten onder.

De oudste kerk van Wouw dateert uit de 13e eeuw.
De kerk van Wouw uit 1525 spreekt tot de verbeelding door afmeting en proporties.
Haar inwendige maten: lengte van het koor en schip 61,23 meter, breedte middenschip 19,38 meter en de transept breedte was 41,09 meter. Deze zeer grote dorpskerk is waarschijnlijk toe te schrijven aan de groei van de bevolking,
de Sint Lenaerts-verering en de impulsen van de Heren van Bergen op Zoom.

De meest waarschijnlijke bouwmeester is Anthonis I Keldermans en zijn zoon Rombout geweest. (ook Markiezenhof)
Interessant is te weten dat Arnold en Elisabeth van Leuven, Heer en Vrouwe van Breda,
in 1277 het Tiendrecht en het Patronaatsrecht over de parochie Wouw geven aan de Abdij van Sint Bernardus op de Schelde te Hemiksem bij Antwerpen.

Vanaf die tijd tot 31 december 1874 zijn de pastoors van Wouw benoemd door de Abt van de Bernardusabdij te Hemiksem en de Bisschop van het Bisdom Antwerpen.
Dit verklaart de beslissing van Abt Dominicus Boyen om het koorgestoelte in Wouw te plaatsen.
Dominicus Boyen werd in 1813 tot pastoor benoemd te Wouw. Hij overlijdt in 1847.

Voor een rondleiding samen met historische foto's op canvas en muziek kunt u bellen +31(0)165 301839
De opbrengst besteden we aan het groot onderhoud van het orgel.
Tevens is er in 2008 een dvd gemaakt over de Lambertuskerk met de naam "Juweel van Wouw".

In het Zuidertransept is een Librije met een boekenverzameling van Altaar Missaals, Prekenboeken van
Rumoldus Backx, Canonborden, Wapenschilden met spreuken van de Abten.
Een beroemde Abt is Amadeus de Bie afkomstig uit Wouw

Zo komt de geschiedenis tot leven van de Cistercienzers uit Hemiksem en Bornem. 

 

 


Zuidzijde 1910. het Schip heeft 5 lage vensters. Het Priesterkoor en het Transept
hebben gotische vensters met maaswerk en gotische kruisrib gewelven.

 

 


Petrus van Tarentaise en Paus Benedictus XII, rechts de Abtzetel
 
Heilige Martinus de Finajosa abt van Huerta

 

 


Zuidzijde: Alexander van Schotland, Conradus van Urach,
Bernardus van Clairvaux, Deugden Fides en de Caritas

 

 


Beeldenredders uit Wouw: Kardinaal Bona in de strokuil geborgen,
juist vóór de catastrofe in oktober 1944

 

 


Sint Lambertus wordt ook in de strokuil geborgen
vóór de verwoesting van het Kerkgebouw

 


Na 28 oktober 1944...

 

 

 


Dit kerkgebouw verdient werk, Opdracht juichend herbouwd

 

 


De toren met galmgaten die "géén bakstenen kosten" in aanbouw 1952

 

 


Middenschip nu in Basilicastijl: boven de traveeën het triforium en
daarboven de lichtvensters, foto Willem Laros

 

 


De deugd Humilitas, de Deemoed, foto Willem Laros

 

 


Lam Gods geschilderd door Dio Rovers uit Breda, foto Willem Laros

 

 


7 Mannekens Zuidzijde: Arnulphus, Paus Eugenius, Malachias van Armagh,
Kardinaal Bona, Alexander van Schotland en Gerardus, foto Willem Laros

 

 


Joep Nicolas 1937 Glasraam Wereldtentoonstelling 1937 te Parijs.
sedert 1951 in de Lambertuskerk te Wouw, foto Willem Laros

 

 


Ruimtevisie van restauratie-architect Alphons Siebers, kapitelen Paul Grégoire.
foto: Willem Laros